Center01
02.-center-01-logo.jpg

/ VIZIJA IN POSLANSTVO

Oblikovanje je eden od dejavnikov, ki v temelju opredeli človeka in ključno določa kakovost človeškega življenja. Vpliva na vsakogar v vsaki podrobnosti in vidiku vsega, s čimer se ljudje ukvarjajo sleherni dan.

 

John Heskett: Oblikovanje. Zelo kratek uvod. 2002


 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 www.eu-skladi.si

 

 

Center 01 je naziv projekta, ki se je začel junija leta 2014. Projekt je zasnovan široko, trenutno je v razvojni fazi, katere naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj pod nazivom »PLATFORMA ZA POVEZOVANJE OBLIKOVALCEV IN PODJETNIKOV«. Platforma je osnova za izvedbo nadaljnjih aktivnosti Centra 01. Namen in cilj platforme je, da se z njeno pomočjo vzpostavi povezave med oblikovalci in podjetniki. 

Spletna stran prikazuje do sedaj zbrano produkcijo oblikovanja v Sloveniji. V nadaljevanju bo Center 01 združeval oblikovalce in slovensko produkcijo z lastnimi projekti in instalacijami, primernimi za predstavitev in promocijo v Galeriji Center 01. Spletna stran se bo dopolnjevala. 

 

 

 
 

Center 01 je središče za razvoj, udejanjenje in strateško promocijo vrhunskega slovenskega oblikovanja doma in v tujini. Nastal je po večletnih prizadevanjih, da bi uperili fokus v kakovost in ustvarjalnost na področju sodobnega oblikovanja v Sloveniji ter ga učinkovito povezali z gospodarstvom.

Center 01 je pritegnil k sodelovanju najvidnejše slovenske oblikovalce in podjetja, ki so zmožna na visoki ravni uresničevati odlično domačo produkcijo. Podpirajo ga strokovne avtoritete z različnih področij. 

Cilj delovanja Centra 01 je vstop vrhunskega slovenskega oblikovanja v širši evropski in globalni prostor.

 

 
 
 

center 01 Key words:

  • TO DISCOVER

  • TO JOIN

  • TO INICIATE NEW IDEAS TO REALIZE

  • TO PROMOTE

  • TO OPEN THE MARKETS

center-01-zascita_kratka.jpg